Progesteron je hormon koji se produkuje u žutom telu stvorenom u jajniku posle ovulacije. Ovaj hormon priprema sluznicu materice za prihvat embriona nakon oplodnje stvarajući uslove za njegovu implantaciju i dalji nesmetan razvoj.
BAZALNA TEMPERATURA- temperaturna krivulja u toku menstrualnog ciklusa na osnovu koje se može ustanoviti postojanje ili odsustvo ovulatornih ciklusa kao i približno odrediti vreme ovulacije.
Estrpogen-hormon koji se stvara u jajniku.
Zdravlje žene›› Neplodnost ›› Bračna neplodnost

Bazalna temperatura, nivo progesterona, histološki pregled

Citanja: 26525, Prosecna ocena: 3.64


Test merenja bazalne telesne temperature

Pod menstrualnim ciklusom podrazumevamo hormonski regiulisanu aktivnost jajnika čiji je cilj sazrevanje jajne ćelije, njeno oslobađanje iz folikula i generisanje njene sposobnosti da bude oplođena ( FIZIOOLOGIJA MENSTRUALNOG CIKLUSA).
Tokom menstrualnog ciklusa jajnik proizvodi dva hormona. estrogen, koji je dominantan hormon u prvoj fazi ciklusa, i Progesteron, koji je dominantan hormon u drugoj fazi ciklusa. Progesteron se stvara u žutom telu nastalom na mestu prsnutog folikula iz koga je oslobođena jajna ćelija. Progesteron ima sposobnost da povećava ćelijsku aktivnost svih ćelija u organizmu žene. Ta aktivnost uslovljava oslobađanje energije što se ogleda porastom telesne temperature za čitavo vreme predominacije Progesterona. Test se zasniva na beleženju telesne temperature u toku svakog dana za vreme menstrualnog ciklusa, počev od prvog dana ispitivanog ciklusa do prvog dana narednog ciklusa. Ukoliko je testirani ciklus bio ovulatoran u drugoj polovini menstrualnog ciklusa (vreme posle ovulacije i početka funkcije žutog tela), telesna temperatura će porasti i biti veća za O,6-1 stepen celzijusa. Takvu bazalnu temperaturu nazivamo bifazičnom bazalnom temperaturom i siguran je znak da se prethodno desila ovulacija.

.

bazalna temperatura se meri uvek ujutro pre ustajanja iz kreveta, uvek sa istim toplomerom na istom mestu (pod jezikom) uz pripremu toplomera pre spavanja. Veoma je značajno da se poštuju ovi uslovi jer svaka radna aktivnost povećava mišicni metabolizam koji za posledicu može imati porest telesne temperature pa vrednosti koje bi tada dobili ne bi bile validne za donošenje zaključaka.

Određivanje nivoa Progesterona u drugoj polovini menstrualnog ciklusa

Posle ovulacije na mestu folikula iz koga je oslobođena jajna ćelija dolazi do stvaranja žutog tela koje počinje sa produkcijom Progesterona dva dana posle ovulacije. Progesteron ima u to vreme ključnu ulogu u pripremi sluznice materice za prihvat embriona. Određivanjem nivoa Progesterona u krvi (18-24 dan ciklusa u zavisnosti od dužine menstrualnog ciklusa) dobijamo uvid da li je ovulacije bilo ili ne. Postovulatorne vrednosti Progesterona u krvi su znak da se ovulacija desila. Razne laboratorije imaju svoje referentne vrednosti u zavisnosti od testova koje upotrebljavaju za određivanje nivoa Progesterona u krvi. U nalazima koji se dobiju navedene su te vrednosti pa je interpretacija rezultata laka.

Histološki pregled sluznice materice dobijene biopsijom sluznice

Pod uticajem Progesterona prethodno izgrađena sluznica materice trpi sekretornu transformaciju (vidi FIZIOLOGIOJA MENSTRUALNOG CIKLUSA). Sekretorna transformacija je neophodna da bi se sluznica materice pripremila za prihvat embriona. Ako se u drugoj fazi menstrualnog ciklusa uzme mali deo sluznice, postupkom koji zovemo endometrialna biopsija (EB) i dobijemo odgovor da se radi o SEKRETORNO TRANSFORMISANOJ SLUZNICI MATERICE, to će biti siguran znak da je ovulacije bilo.


Autor: Prof. Dr Milenko Bujas
Bračna neplodnost - Bazalna temperatura, nivo progesterona, histološki pregled - Zdravlje žene

Komentari

Još nema komentara.

Dodaj komentar

*
 
 
Commentics

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google