Zdravlje žene›› Ginekološka obolenja ›› Zapalenjska obolenja genitalnih organa žene

Bolesti izazvane virusima - AIDS, Genitalni herpes

Citanja: 16871, Prosecna ocena: 3.39


SINDROM STEČENE IMUNODEFICIJENCIJE - AIDS

Broj žena obolelih od AIDS-a u stalnom je porastu, što ovom oboljenju daje veliki značaj u pogledu incidence naročito. Brojne su infekcije koje se javljaju kod obolelih od AIDS-a, a sva stručna i laička razmišljanja moraju biti usmerena na dužinu vremena inkubacije i dužinu vremena od pojave manifestnih znakova oboljenja do postavljanja dijagnoze, tj. vreme zaraznosti ovakvih bolesnika. Mogućnost prenošenja infekcije sa majke na plod, tzv. vertikalne transmisije, iznosi 13-48 % i nije zanemarljiva. Kao što je vec rečeno, ovo oboljenja spada u seksualno prenosiva oboljenja, ali bez manifestacija na genitalnim organima žene, što znatno otežava dijagnostiku i prevenciju.

GENITALNI HERPES

Ovo oboljenje izazvano je virusom Herpes simplex tip-2, mada se često u herpetičnim promenama može izolovati i tip-1. Epidemiološka karakteristika je velika proširenost sa tendencijom porasta incidencije. Rizik od nastanka infekcije u kontaktu zdravog sa obolelim je oko 80 %, prenosi se u humanoj populaciji najčešće polnim kontaktom mada se ne može isključiti i prenošenje putem pljuvačke, sekreta oka i grla. Za našu sredinu nema preciznih podataka o incidenci i prevalenci, mada se smatra da nije tako visoka kao u zapadnim zemljama. Manifestuje se kao primarni i recidivantni genitalni herpes.
Primarni genitalni herpes javlja se nakon 3-9 dana od dana infekcije, karakteriše se pojavom vezikula na crvenoj podlozi koje brzo pucaju pretvarajući se u ulceracije prekrivene žućkastim eksudatom. Promene su lokalizovane na vulvi, perineumu, zidovima vagine i grliću materice. U oko 80 % slučajeva prisutno je uvećanje i bol preponskih limfnih žlezda. Oboljenje je praćeno lokalno: bolom, svrabom, otežanim mokrenjem i bolovima u maloj karlici i opštim simptomima: povišena telesna temperatura, glavobolja, malaksalost, gubitak apetita. Traje 2-3 nedelje i najčešće ne ostavlja lokalne posledice.
;Recidivantni genitalni herpes predstavlja ponovnu manifestaciju bolesti, jer HSV-2 virus nakon primoinfekcije (prve infekcije) doživotno perzistira u domaćinu lokalizovan u slabinskim i krstačnim ganglijama i Frankenhauserovom pleksusu, da bi pri padu imuniteta žene doživeo svoje ponovno ispoljavanje i kliničku manifestaciju koja je nešto lakša nego kod prve infekcije. Može se javiti 2-10 puta godišnje. Traje kraće (oko 7 dan), simptomi su blaži, ali dovodi do diskonfora i utiče ne emotivno stanje pacijentkinje.
;Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda, a potvrđuje se laboratorijski dokazivanjem antigena u promenama na genitalijama, specifičnih antitela u serumu ili izolacijom virusa u kulturi tkiva kao najsigurnijom metodom.
Lečenje je moguće i poželjno, ali potpuno izlečenje i trajno sprečavanje recidiva je nemoguće. Sastoji se u lokalnoj primeni antivirusnih lekova u obliku masti kao što su Aciklovir, a danas sve više Ribavirin, a u težim slučajevima i uzimanjem ovih lekova na usta ili putem injekcija. U sprečavanju nastanka recidiva preporučuje se davanje nespecifičnih imunostimulatora ili pasivna imunizacija. Najefikasnija borba je u domenu profilakse, a sastoji se u kontroli seksualnog ponašanja i upotrebi kondoma.


Autor: Prim. Dr Stevan Milošević
Zapalenjska obolenja genitalnih organa žene - Bolesti izazvane virusima - AIDS, Genitalni herpes - Zdravlje žene

Komentari

Još nema komentara.

Dodaj komentar

*
 
 
Commentics

Pitanja i odgovori
.
Mailing Lista
     Vaš e-mail:
    
Upis   brisanje
trenutno na listi (3124)
.
Dodaj u Fvorites Podesi kao Homepage rss kanali
Zdravlje Žene Kontakt Pomogli su nam RSS Kanali
Postavite pitanje
Plodni dani | Plodni dani. Kalendar u PDF formatu | Računanje datuma porođaja, UZ pregleda itd. | Kalorijske tablice
Google